کانون تبلیغات مهرتابان

تبلیغات محیطی یکی از کاربردی ترین استراتژی های تبلیغاتی و بازاریابی است که در دنیای امروز مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. شرکت های بسیار زیادی در حوزه تبلیغات محیطی ( به وسیله ی بیلبورد تبلیغاتی ) در  حال فعالیت هستند. یکی از این شرکت ها کانون تبلیغات مهرتابان است. اما آنچه سبب شده است که فعالیت و عملکرد این شرکت متمایز از سایر شرکت ها باشد، در نظر گرفتن فاکتورهای انسان دوستانه است. علاوه بر این در روند کاری این کانون می توان شاهد توجه به حفظ محیط زیست و افزایش جذابیت های شهری بود. در واقع این شرکت تنها بر سودآوری شخصی متمرکز نشده و هدف خود را به گونه ای تعریف کرده است که عموم مردم جامعه از فعالیت های آن بهره مند شوند.

مسئولیت اجتماعی کانون تبلیغات مهرتابان

همانگونه که گفته شد کانون تبلیغات مهرتابان در تبلیغات محیطی خود به امور خیریه و انسان دوستانه توجه ویژه ای دارد. در این راستا می توان عملکرد این شرکت را اینگونه ارزیابی کرد:

  • تبلیغات محیطی قادر است طیف وسیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. به بیان دیگر مخاطب آن می تواند عامه مردم جامعه باشد. بنابراین اگر پیام های فرهنگی و اجتماعی به این شیوه از تبلیغات بیان شوند، اثرگذاری آن بیشتر خواهد بود. از این رو کانون تبلیغات مهرتابان بیلبوردهای تبلیغاتی خود را به صورت رایگان در اختیار نهادهایی همچون  بنیاد کودک ، انجمن خوشنویسان ، شهرداری ، شهرک های صنعتی در جهت تبلیغات ملی مذهبی و ... قرار می دهد.
  • شرکت مهرتابان تنها به این امر انسان دوستانه بسنده نکرده است و در جهت کمک به نیازمندان، بخشی از درآمد سالانه خود را به آنها اختصاص داده است. به طوری که در امور خیریه مختلف همچون تهیه جهیزیه ، سبد کالای معیشتی ، کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، کمک به خانواده های بی بضاعت و ... نام این شرکت به عنوان پیشتاز این عرصه شناخته شده است.

سخن پایانی

موارد ذکر شده در بالا تنها بخشی از فعالیت های بشر دوستانه کانون تبلیغات مهر تابان است. بدون شک این شرکت بدون اعتماد مردم نمی توانست در این مسیر گام بردارد. با توجه به مطالب ذکر شده می توان مدعی شد که اعتماد و همکاری با این شرکت نه تنها به داشتن یک تبلیغات موثر کمک می کند، بلکه موجب رواج نیکوکاری و فقر زدایی در جامعه می شود. 

X