• اطلاعات پروژه
  • تعداد بیلبورد 46 دستگاه
  • پوشش تبلیغاتی 800 متر مربع
  • وضعیت فعال
  • دسته بندی تبلیغات صنعتی
  • مکان شهرک صنعتی نصیرآباد

پروژه تبلیغات محیطی شهرک صنعتی نصیرآباد

 شهرک صنعتی نصیرآباد

شهرک صنعتی نصیرآباد به وسعت 260 هکتار که در راستای ساماندهی مشاغل و واحدهای تولیدی در سال 1369 تاسیس شد. صنایع مجاز برای استقرار در این شهرک: غذایی و آشامیدنی ، شیمیایی و پلاستیک ، فلزی و ماشین سازی ، برق و الکترونیک ، نساجی و پوشاک ، سلولزی و کانی غیر فلزی می باشد.

کانون آگهی و تبلیغات مهرتابان

پروژه تبلیغات محیطی شهرک صنعتی نصیرآباد

پروژه تبلیغات محیطی شهرک صنعتی نصیرآباد

موقعیت شهرک صنعتی نصیرآباد

موقعیت دقیق بیلبوردهای تبلیغاتی شهرک صنعتی نصیر آباد

X