• اطلاعات پروژه
  • تعداد بیلبورد 40 دستگاه
  • پوشش تبلیغاتی 800 متر مربع
  • وضعیت اتمام پروژه
  • دسته بندی مبلمان شهری
  • مکان شهرک صنعتی شمس آباد

پروژه تبلیغات محیطی شهرک صنعتی شمس آباد

پروژه تبلیغات محیطی شهرک صنعتی شمس آباد

کانون آگهی و تبلیغات مهرتابان

پروژه تبلیغات محیطی شهرک صنعتی شمس آباد

پروژه تبلیغات محیطی شهرک صنعتی شمس آباد

X