• اطلاعات پروژه
  • تعداد بیلبورد 150 دستگاه
  • پوشش تبلیغاتی 2800 متر مربع
  • وضعیت اتمام پروژه
  • دسته بندی تبلیغات شهری
  • مکان کهریزک

پروژه تبلیغات محیطی شهری کهریزک

شهر کهریزک


شهر کهریزک در 12کیلومتری جنوب شهر ری در شهرستان ری و در کنار جاده قدیم تهران- قم قرارگرفته است که شاهراه ترانزیتی تهران- قم از مرکز آن می گذرد از شمال به مرقد مطهر امام خمینی(ره) و بهشت زهرا، از غرب به اتوبان تهران قم از شمال شرقی به باقرشهر، از شرق به جاده کمربندی جنوب شرق تهران و جلگه های ورامین و از جنوب به شهر حسن آباد محصور است

کانون آگهی و تبلیغات مهرتابان

ساختار اقتصادي شهر کهریزک

موقعیت جغرافیایی و ژئو استراتژیک شهر کهریزک بر چهره اقتصادی شهر و توسعه آن اثرات تعیین کننده ای داشته است که این موقعیت ها عبارتند از : واقع شدن در مسیر ترانزیتی محور ارتباطی تهران ـ قم ، نزدیکی آن به شهر تهران ، قرارگیری بسیاری از خدمات کلان و عموماٌ مزاحم تهران در جوار آن ( مانند : گورستان بهشت زهرا ، پادگان های نظامی ، محل دفن زباله ، انبارها ) در این منطقه ، همچنین همجواری با شهر آفتاب به عنوان قطب بزرگ علمی ،فرهنگی و مذهبی ،وجود اراضی وسیع زراعی باعث گردید که رفته رفته فعالیت های کشاورزی در منطقه  کمرنگ گردد و کهریزک به سمت خدماتی شدن گام بردارد که این امر از سال 1380 که کهریزک به صورت یک نقطه شهری در آمد شتاب بیشتری گرفت ، البته وجودکارگاه های مختلف در منطقه چهره نیمه صنعتی نیز به شهر داده است.

پروژه تبلیغات محیطی شهری کهریزک

X